Mobile menu

Werkwijze

Wanneer u contact met mij opneemt, zal ik u uitnodigen voor een kosteloos eerste gesprek. We kunnen dan bespreken wat er speelt en bekijken waaraan u behoefte heeft.

Het is mijn ervaring dat het vaak al flink helpt wanneer u meer duidelijkheid kunt krijgen. Duidelijkheid over de mogelijkheden en dus kansen op succes. Maar daarnaast ook over de onmogelijkheden, kosten of risico’s waarmee u rekening moet houden. Ik kan u niet altijd vooraf de uitkomst voorspellen. Ik kan wel zo veel mogelijk duidelijkheid geven waardoor u een zo reëel mogelijk beeld krijgt. Dat is voor u van belang wanneer u de beslissing moet nemen hoe u verder gaat.

Wanneer ik uw zaak daadwerkelijk ga behandelen, bespreken we uiteraard zaken als kosten, mogelijkheden en haalbaarheid. Daarnaast zal ik, eenmaal “onderweg”, regelmatig contact met u hebben over de stand van zaken.

Wanneer u in de situatie verkeert dat u de hulp van een advocaat inroept, zit u niet op onprettige verrassingen te wachten. Dat begrijp ik heel goed! Communicatie is dus belangrijk in de samenwerking!