Mobile menu

Actueel

Waar blijven jouw vakantiedagen?

woensdag, 10 mei 2017

Vervallen Vakantiedagen:

Wist je dat de wettelijk opgebouwde vakantiedagen vervallen na 6 maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd? Dat betekent dat per 1 juli 2017 de vakantiedagen vervallen die in 2016 zijn opgebouwd.

Als werknemer heb je een wettelijke minimum aan vakantiedagen waarop je recht hebt. Volgens de wet heb je minimaal recht op 4 maal de overeengekomen arbeidsduur per

jaar. Dus als je 40 uur per week werkt heb je recht op 160 vakantie-uren (4 weken) per jaar.

Vaker wordt hiervan afgeweken in de arbeidsovereenkomst of bij CAO. Dan worden er meer vakantiedagen toegekend. Deze extra dagen noemen we de de bovenwettelijke vakantie-uren of -dagen.

Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Het verschil is dat verval niet gestuit (=tegengehouden) kan worden en verjaring wél. Wanneer een verjaring wordt gestuit op de juiste wijze, gaat opnieuw de termijn van 5 jaar lopen.

Geen verval

In geval van bijzondere omstandigheden kan het zijn dat van verval geen sprake kan zijn. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer in redelijkheid niet in de gelegenheid is geweest om vakantiedagen op te nemen zoals bij langdurige ziekte zonder re-integratieverplichting i.v.m. geen of te weinig herstel of dat de werkgever geen gelegenheid heeft gegeven tot het opnemen van (voldoende) vakantiedagen. Maar ook bij onterecht gegeven ontslag op staan de voet waardoor opname van vakantiedagen niet mogelijk is geweest.

Let op: in geval van ziekte met een re-integratieverplichting geldt de vervaltermijn wél volgens rechtspraak!

Tot slot bepaalt de wet dat werkgever en werknemer samen ook een langere vervaltermijn kunnen overeenkomen. Die moet dan wel aantoonbaar overeengekomen zijn. Korter mag niet!

contact