Mobile menu

Actueel

Toestemming geregeld?

vrijdag, 9 juni 2017

Waarvoor instemming?

Heb jij de toestemming van de andere ouder geregeld ?

Wanneer je uit elkaar bent en je hebt gezamenlijk het gezag over je kind betekent dat dat je over een aantal dingen afspraken moet maken. Ook na de periode van uit elkaar gaan. Ga je verhuizen? is er een nieuw reisdocument of ID-kaart nodig? Wil je je kind inschrijven op een andere school? Dit zijn situaties waarin beide ouders toestemming dienen te geven.

Als de toestemming van de andere ouder er niet is en ook niet lijkt te komen, kun je een flink probleem hebben.

Het gebeurt bijvoorbeeld nog wel eens dat na het uit elkaar gaan een van beide ouders wil verhuizen en het kind wil laten meeverhuizen. Op zichzelf hoeft dat niets bijzonders te zijn. Dat kan anders zijn wanneer sprake is van een verhuizing verder weg dan tot dan toe het geval was. Of verder dan een afgesproken aantal kilometers of zelfs naar het buitenland.

Als ouders wordt je geacht daarover vooraf met elkaar in overleg te treden. Voordat bijv. de verhuis- of vakantieplannen worden gerealiseerd. Wat betekent de verhuizing voor ieder van jullie? Wat zijn de gevolgen voor zorgregeling en hoe los je punten op? Niet onbelangrijk: Wat betekent dit voor je kind?

Het gebeurt nog wel eens dat één van de ouders eenvoudigweg vergeet daarover in overleg te treden. Misschien wordt erop gokt dat het wel los loopt. Soms kom je er eenvoudigweg niet uit samen komt omdat één van beiden het er niet mee eens is en om die reden niet instemt. Die instemming is wél vereist omdat je nu eenmaal samen ouders bent. Bovendien wordt die instemming vaak gevraagd door bijvoorbeeld de gemeente in verband met inschrijving of voor de aanvraag van legitimatie.

De rechter

Wanneer je toch doorzet zonder toestemming (bijv. school, verhuizen of vakantie) loop je het risico dat de ander je kan blokkeren via een gerechtelijke procedure. Dat komt de verhoudingen meestal niet ten goede en de kinderen dus ook niet.

Omgekeerd kun je ook naar de rechter wanneer de ander heeft aangegeven niet mee te willen werken en jij daardoor niet verder kunt. In de wet staat daarvoor een speciale bepaling zodat je vervangende toestemming aan de rechter kunt vragen.

Hoe lang?

Zorg dus dat een en ander op tijd duidelijk en in gang gezet is. Een advocaat heeft tijd nodig maar ook een rechtbank. Iedereen kan als het moet een tandje bijzetten maar hoe korter de termijn waarop iets geregeld moet worden, des groter het risico op agendatechnische moeilijkheden bij alle betrokkenen. In spoedgevallen kan het gecombineerd worden met een zgn. kort geding maar een paar weken kost het altijd. Houd daar rekening mee.

Blijkt dat je er niet uit komt: neem tijdig contact op!

We kunnen dan bespreken welke mogelijkheden er zijn (overleg/procedure/mediation) en wat daarvoor nodig is.  Klik hier voor contact