Mobile menu

Overleg, procederen en mediation

Overleg als vertrekpunt.

Ik ben van mening dat het over het algemeen de voorkeur heeft om eerst overleg als instrument in te zetten om een conflict op te lossen. Uiteraard geldt daarbij dat de situatie dat moet toelaten.

Overleg kan plaatsvinden rechtstreeks met de andere partij zelf of met bijvoorbeeld de advocaat van de andere partij. Het is zelfs veel voorkomend dat de advocaten van partijen in een overlegsituatie (uiteraard altijd met terugkoppeling naar u) heel ver kunnen komen met het bereiken van een oplossing. Daarin heeft u als cliënt uiteraard een heel belangrijke rol. Soms is het nog nodig om de  gemaakte afspraken door een rechter te laten bevestigen.

Procederen

Procederen kan in bepaalde situaties uit het oogpunt van zekerheid goed zijn. Bijvoorbeeld wanneer u een geldvordering heeft (zoals bijv. alimentatie of voortvloeiend uit andere gemaakt afspraken zoals een geldlening). Een rechterlijke uitspraak kan dan heel wenselijk zijn. Dan hoeven we daar ook niet lang over te discussiëren!

Wanneer overleg niet lukt, kan er altijd nog geprocedeerd worden. Door (direct) te procederen komen partijen vaak nog veel scherper tegenover elkaar te staan en bemoeilijkt dat vaak het vinden van een oplossing. Steeds zal in samenspraak met u bekeken worden tot welk punt overleg een goede optie is en vanaf welk punt procederen “beter” is.

Soms hebben mensen echter dat zetje nodig (dat ze in een procedure terecht komen) waardoor alsnog het belang van overleg ingezien wordt.

Wanneer u er in overleg niet uitkomt, door welke reden of oorzaak ook kunt u de rechter vragen een beslissing te nemen.

Mediation

Tot slot kan overleg, zoals al aangegeven, ook door mij als mediator (bemiddelaar) begeleid worden. Dat kan nog op heel veel momenten (zelfs tijdens een procedure). Het belangrijkste is dat de betrokken partijen daarvoor open staan. Dit kan bij mij zowel op gebied van o.m. familiekwesties als in arbeidskwesties maar bijvoorbeeld ook bij burenkwesties.

Zoals u ziet zijn er verschillende mogelijkheden. Leg uw vragen aan mij voor. Klik hier zodat we kunnen bekijken wat voor u de beste mogelijkheid is.