Mobile menu

Tarieven Advocaat # Mediator

Kosten

Met subsidie

Voor familiezaken kan ik met subsidie zowel als advocaat en als mediator ingezet worden.

Wanneer u in aanmerking komt voor subsidie in de kosten, dient u altijd een eigen bijdrage aan mij dient te voldoen. Dat is wettelijk zo geregeld. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het soort zaak en uw leefsituatie

Om te weten óf u in aanmerking komt voor subsidie toetst de Raad voor Rechtsbijstand uw (gezamenlijk) inkomen en vermogen. Klik hier voor meer informatie over de inkomensgrenzen en klik hier voor meer informatie over de vermogensgrenzen.

Let op: Uit de tabellen blijken de eigen bijdragen voor verschillende soorten zaken en dus verschillende soorten toevoegingen. De Raad voor Rechtsbijstand kent 5 inkomensgroepen met daaraan gekoppeld een eigen bijdrage klik hier voor het overzicht. neem contact met mij op voor meer informatie of verdere uitleg.

Zonder subsidie

Indien u niet in aanmerking komt voor subsidie in de kosten of dit niet wil aanvragen, geldt een uurtarief. Voor particulieren bedraagt dit € 185,- per uur inclusief BTW en exclusief overige bijkomende kosten. Daarbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld griffierecht, kosten uittreksels e.d.  Voor bedrijven zoals bijv. werkgevers geldt een uurtarief van €185,- exclusief btw.

Bel voor vragen of het maken van een afspraak 077-3540015 of laat uw gegevens in het contactformulier achter. Ik zal dan spoedig contact met u opnemen.