Mobile menu

Arbeidszaken in soorten en maten

Advies en Procederen in arbeidszaken

Op het gebied van arbeidszaken kan ik u adviseren of bijstaan in procedures. Bijvoorbeeld bij

Mediation in arbeidszaken

Daarnaast ben ik ook beschikbaar als mediator in arbeidszaken. Ik ben MfN-geregistreerd.

Het doel van de mediation kan heel verschillend zijn. Het kan gaan om een zgn. “exit-mediation” gericht op einde dienstverband in arbeidszaken. Daarnaast kan het bijvoorbeeld ook gericht zijn op het zo veel mogelijk wegnemen van hindernissen bij re-integratie. Het oplossen van conflicten zodat er weer een (beter) werkbare verhouding ontstaat kan ook een doel zijn.

Het is altijd aan de raden contact met mij op te nemen voor verdere informatie en onderzoek van mogelijkheden voor uw specifieke situatie. klik hier voor contact. We kunnen dan samen de aanpak bespreken. Voor informatie over (een tegemoetkoming in) de kosten klik hier. Vaak behoort een tegemoetkoming door de werkgever ook tot de mogelijkheden.